ACTIVITATS + ESDAP

XERRADES I TALLERS
ACTIVITATS + ESDAP

Dins de les Activitats complementàries dels Ensenyaments Artístics Superiors en Disseny últimament s'han organitzat:

> Xerrada d'Elisabet Baurier (copy) per explicar què és un copy, què fa i com treballa.
 

> Xerrada de David Places, d'Artesania Catalunya, per parlar de la relació entre l'artesania i el disseny.

> Xerrada i taller de l'estudi de Disseny gràfic Lamosca sobre la infografia.

infografia-la-mosca

infografia-la-mosca