La Mula - Obra final de Forja de Francesc Castany

La Mula
> Dimarts 18 de Març
Performance d'e Francesc Castany
11:00 - 19:00h - Claustre de l'Escola
> Dimecres 19 de Març
Presentació Obra Final Francesc Castany
A les 18:00h - Sala d'exposicions / Claustre de l'Escola

L’obra final de forja artística d’en Francesc Castany és una al·legoria a la pagesia i més concretament als animals de treball.
Amb aquesta obra de ferro i fusta, en Francesc Castany pretén explicar la desaparició de les pràctiques agrícoles amb animals de tir, a través d’una mula “invisible”. La forma de l'animal s’intueix a partir dels guarniments degudament posats com si estigués llaurant.   
Es podria dir que la peça es basa en l’absència de la presència.

la-mula-forja-francesc-castany