Parada Zero

Art i Ciutat. Vic 2016

L’art s’expandeix per diferents espais públics i privats de Vic, llocs que no són els habituals, llocs que no sempre són accessibles. El fet d’obrir-los i posar-los en relació amb intervencions artístiques, permet impulsar nous públics, nous relats i nous diàlegs. Per aquest motiu és pertinent aturar-s’hi a mirar, escoltar, entendre i gaudir de les experiències particulars que en cada cas generen aquesta combinació. Això és Parada Zero.

Parada Zero neix com una iniciativa impulsada per diverses institucions i plataformes que treballen en el context artístic de la ciutat, com són ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Exartvic, L’albergueria, Museu Episcopal i Museu de L’Art de la Pell. L’Ajuntament de Vic, en el marc de Vic Capital de la Cultura Catalana 2016, en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fa possible aquesta primera edició.

En aquesta primera edició us presentem
5 projectes:
1. _ÍSSIM
2. Projecte Ex Abrupto
3. Gestos mínims d’incidència màxima
4. Taller dins del taller
5. Espais de Fricció

Programa complert:
http://www.paradazero.cat/