CONCURS DE DISSENY DEL LOGOTIP DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC
CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DEL 
150È ANIVERSARI DE LA GUÀRDIA URBANA DE VIC 

La finalitat d'aquest concurs és la de seleccionar una marca logotip destinat a ser la imatge dels actes de celebració i commemoració dels 150è aniversari de la Guardia Urbana de Vic. 
Aquest logotip serà utilitzat en totes aquelles activitats, actes, accions, campanyes, programes, publicacions, elements de difusió, promoció i publicitat que es realitzin per commemorar els seus 150 anys d’història de la Guardia Urbana de Vic. Al mateix temps la finalitat d’aquest concurs és la de promoure i potenciar els joves estudiants de disseny gràfic dels països catalans.  

S’estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada que ascendeix a 1500 €.