Do it together / Projecte "No tan(ts) porcs... Cria porcina a Osona; noves mirades i noves maneres"

Des del centre Arts Santa Mònica de Barcelona durant l’any 2016 s’ha iniciat un programa de projectes externs anomenat Do it Together comissariat per la Gloria Picazo. Aquests projectes pretenen tractar i incidir sobre diferents qüestions de l'actualitat des de la pràctica creativa. Un dels projectes s’ha centrat en la cria porcina a Osona i s’ha realitzat per un grup d’estudiants de l’Escola d’Art i Disseny Superior de Vic i dins el projecte Hibridacions i Contextos ha estat conduit pel dissenyador Curro Claret i els professors Carmen García i Ferran Blancafort.

El dijous, 19 de gener a les 19.00 h, es va presentar a Arts Santa Mònica el projecte No tan(ts) porcs... Cria porcina a Osona; noves mirades i noves maneres de Curro Claret amb un grup d'estudiants de l'Escola d'art i Disseny Superior de Vic (ESDAP Vic).

El projecte bàsicament s'ha materialitzat en dos jocs de taula que tracten el tema d’una manera oberta i distesa, intentant recollir i contrastar diferents punts de vista.


+ informació