Exposició al claustre de l'escola sobre el Premi Catalunya d'Ecodisseny
L’any 2015 ha tingut lloc la primera edició del Premi Catalunya d’Ecodisseny, convocat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb l’Agència de Residus de Catalunya en la secretaria tècnica. L’objectiu principal és premiar les propostes que, mitjançant el disseny, redueixen els impactes ambientals que els productes originen al llarg de tot el seu cicle de vida, afavorint un millor comportament ambiental des del moment en què se n’extreuen les matèries primeres, passant per la producció i l’ús, fins a la seva gestió com a residus. És un dels instruments de la Generalitat de Catalunya per impulsar la producció i el consum de productes més sostenibles a Catalunya.

Així, aquest Premi reconeix productes, productes en desenvolupament i estratègies de foment de productes que han estat dissenyats per millorar el comportament ambiental dels productes i ser-veis al llarg del seu cicle de vida. Consta de cinc categories:

-    Categoria A. Producte
-    Categoria B. Producte en desenvolupament
-    Categoria C. Estratègia
-    Categoria D. Disseny jove
-    Categoria E. Disseny euromediterrani


L’exposició Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015 mostra les candidatures guanyadores i les que han rebut una menció especial del jurat en aquesta edició del premi en cadascuna de les catego-ries. També té un mòdul amb la resta de candidatures seleccionades que van superar la primera fase del premi.

L’exposició va acompanyada del catàleg del Premi, el qual es pot consultar també online (www. premiecodisseny2015.cat/cataleg) i està disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).
Es pot obtenir més informació del Premi en el web www.premiecodisseny2015.cat.