Vic, 25 de setembre de 2017En el Projecte Educatiu de l'EASD de Vic defensem el respecte al pluralisme, dins de la diversitat cultural i ideològica, potenciant la comunicació interpersonal, el diàleg i el respecte mutu com a font d’enriquiment personal.
Estem compromesos a fomentar entre els nostres alumnes els valors de la solidaritat, el respecte als altres, l’actitud de diàleg, l’esperit crític, la responsabilitat i la tolerància.
Refermem el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana i el compromís amb l’avenir del nostre país.
Aquest compromís ens du com a centre docent a reprovar totes les actituds contràries a aquests valors i, per tant, a donar suport a aquells actes o manifestacions a favor de les llibertats i els drets dels ciutadans del nostre país.