Proves d'accés a Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior

PROVA D'ACCÉS 2018-2019 

CICLES FORMATIUS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

........................................................................................................................................................

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria ordinària (part comuna i part específica)

Inscripció a la prova de Grau Mitjà: del 13 al 22 de març de 2018 (online).
Realització de la prova: Part comuna: 9 de maig  - Part específica: 10 de maig

........................................................................................................................................................

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Convocatòria ordinària (part comunai part específica)

Inscripció a la prova de Grau Sueprior: del 13 al 22 de març de 2018 (online).
Realització de la prova: Part comuna: 16 de maig - Part específica: 17 de maig 


+ informació