Veïnats. Marià Dinarès i David MacWilliam
Marià Dinarès i David MacWilliam són dos artistes experimentats i compromesos que entenen el treball pictòric expandit com a vehicle per a explorar un seguit de qüestions centrals per a la creació contemporània: la subjectivitat de la mirada; el grau volumètric del color; la càrrega retòrica de les formes materials. Són creadors que treballen en les immediacions—als veïnats—de la pintura, on es reafirma el compromís amb el món físic que compartim, entre escenaris naturals i artificiosos. Ambdós investiguen el que es podria entendre com “pintar escultòricament”, on els cossos el palpen, les formes es presencien i els contorns es treballen amb cura.
 
Dinarès i MacWilliam pertanyen a una mateixa generació, per la qual la dedicació a la pedagogia de l’art i el disseny ha sigut primordial: ambdós han dirigit les escoles on encara segueixen vinculats, a
Vic i a Vancouver respectivament. Per en Marià Dinarès (Vic, 1959), aquestes estructures i geometries recorden maquetes arquitectòniques, propostes en petit que no requereixen formats més grans. Les seves construccions suporten intencions tonals de gran intensitat i el brillantor de pinzellades texturades. Són obres que insisteixen en el moment present, gens esbiaixat, on la mà de l’artista segueix actuant amb total transparència. David MacWilliam (Halifax, Canadà, 1951) ha treballat amb persistència i intuïtivament des de l’abstracció, al mateix temps que s’hagi incorporat elements de la cultura popular (els monopatins) o de la psicologia (les proves Rorschach), entre moltes referències . Amb la sèrie presentada aquí, a base de teles de colors intensos que ell mateix ha tenyit o pintat, doblegades o en collage, MacWilliam assenyala un món conscientment dissenyat, de formes intencionades. Són icones veritables del nostre temps. Un al costat de l’altre, Dinarès i MacWilliam transformen la galeria en un domini d’aproximacions i complicitats, enginyades pels mateixos veïnats.

Jeffrey Swartz
Comissari