Concurs Cartell 3a Fira de Primavera de l'Escola

Bases convocatòria Concurs de Cartells
3a Fira de Primavera d’Art, Artesania i Disseny

----------------
> Organitza:
Associació d’Alumnes de l’EASD de Vic
Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic 


> Contacte:
Associació d’Alumnes de l’EASD de Vic
aa@eartvic.net

----------------

I. Organitzadors i finalitat de la convocatòria
L’Associació de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic convoca un concurs per a tots els seus alumnes i exalumnes amb l’objectiu d’anunciar la 3a Fira de Primavera d’Art, Artesania i Disseny que es durà a terme els dies 27, 28 i 29 de març al claustre de l’Escola.
II. Destinataris
Tots els alumnes i exalumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, tant de matins com de tardes.
III. Temàtica i dimensions
Temàtica lliure.
La mida màxima dels cartells presentats serà d’un full A3 i el suport del mateix serà lliure.
També s’acceptaran treballs en format digital a ser possible format PDF.
IV. Documentació
Els cartells es podran presentar a consergeria i hi haurà de constar la documentació següent:
Nom i Cognoms
Telèfon i Correu electrònic
V. Text inclòs:
S’hi haurà d’incloure el següent text de manera visible:
“3a Fira de Primavera d’Art, Artesania i Disseny al claustre de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. 27, 28 i 29 de març del 2015. De 10.00h a 21.00h. Parades d’Art, Artesania i Disseny. Bar obert a l’interior del claustre.”
S’hi haurà d’afegir el logotip de l’Associació d’Alumnes i el de l’EASD de Vic.
VI. Premis
El premi del cartell serà sorpresa. Hi haurà un únic cartell guanyador i aquest serà exposat entre una i dues setmanes abans del dia de la inauguració de la Fira dins la ciutat de Vic.
VII. Termini de presentació
El termini de presentació finalitzarà el dimecres 4 de març del 2015.
VIII. Resolució
La decisió del jurat es notificarà al Facebook de l’Associació d’Alumnes, al web de l’Escola i també mitjançant un cartell a consergeria entre el dia 5 i 6 d e març del 2015.
IX. Retirada de documentació
Un cop notificada la decisió del jurat, els artistes no seleccionats podran passar a recollir el cartell presentat a la consergeria de l’Escola.
X. Difusió i propietat intel·lectual de l’obra
L’obra serà exposada des de mitjans del mes de març fins a principis d’abril, aproximadament. L’Associació d’Alumnes farà difusió de l’obra a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, carrers i establiments de Vic. L’obra seleccionada serà propietat de l’Associació d’Alumnes de l’EASD de Vic que reserva també els drets d’exhibició i reproducció de la mateixa.