Els estudiants recorden les víctimes de l’Holocaust
Divendres, 27 de gener, els estudiants de segon curs d’APGI, assistiran a l’acte que es realitza al Teatre Principal de Terrassa
amb motiu del Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust i de Prevenció dels Crims contra la Humanitat.
 

Els alumnes de segon d’APGI han participat en la creació de la imatge d’enguany, sobre el tema “How life can go?/Com pot seguir la vida?”. La imatge seleccionada ha estat d’en Lorenzo Eri, alumnes de Segon del Cilce de Grau Mitjà d'Assisent al Producte gràfic Interactiu