Marc Márquez dissenya el cartell dels pastorets


 
Marc Marquez, alumne de segon curs de Disseny gràfic del Campus Vic de l'ESDAP Catalunya, ha dissenyat el cartell dels Pastorets de Vic d'enguany.
La seva proposta representa tipogràficament els dimonis, especialment característics dels pastorets de Vic, i el nom de la ciutat.
L'activitat es va desenvolupar dins l'assignatura de projectes gràfics 1 i es va seleccionar la proposta de Mar Márquez d'entre els diversos treballs realitzats.