Viatge a Madrid

Del 24 al 27 de febrer, viatge a Madrid amb el grup d'alumnes de Segon de Batxillerat