Recipient de vida

 


L'Ikebana és l'art floral japonès que crea a partir d'elements vegetals i on el recipient pren un paper molt important ja que està pensat i dissenyat per contenir l'aigua que dóna vida a la "flor tallada".
L'Ikebana i el recipient formen una unitat creant una composició que representa el cel, la terra i l'home, enfatitzant l'expressivitat de la línia, l'harmonia del color, l'espai i la forma.
En una primera fase d'aquest projecte ens hem centrat en el disseny i elaboració del recipient. És en el procés creatiu dels elements vegetals que connectem amb l'espiritualitat i ens endinsem en el Ka-Do, el camí de les flors. Escoltant l'esperit de la natura ens submergim en una altra dimensió i deixem fluir les sensacions i sentiments, creant bellesa, equilibri i harmonia.


Participants

Segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica artística
Laura Orive, Cristina Guillamet, Olga Cros, Palmira Bonvehí, Àlex Fernàndez i Ester Martínez

Amb la col·laboració especial de: Rosa Vila-Abadal