LLIÇÓ INAUGURAL 2011

LLIÇÓ INAUGURAL
Les arts i l’experiència de l’ésser
Jordi Pons
3.11.11 - 16:30 h
Institut del Teatre. Vic

Aquest curs la lliçó inaugural de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic es celebra al teatre de l'Institut del Teatre de Vic, en motiu de la col·laboració que les dues entitats mantenim. 

Jordi Pons (Tarragona, 1960). Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i titulat superior en Música, és professor d’Estètica, Història de la Música i projectes finals de carrera al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. El seu camp de reflexió és l’estètica metafísica. Entre els seu treballs, cal destacar els llibres Arnold Schönberg. Ética, estética, religión (Barcelona, 2006) i El camino hacia la forma. Balthasar, Goethe, Webern, de propera publicació.