Aturada general, dia 3 d'octubre


L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic ha vetllat i vetllarà sempre per la defensa dels valors democràtics reconeguts al seu Projecte Educatiu i resumits en dos conceptes fonamentals: diàleg i respecte.

El diumenge u d’octubre la Generalitat de Catalunya va organitzar un referèndum considerat il·legal per part del Govern d’Espanya, presidit pel senyor Mariano Rajoy, davant la impossibilitat d’arribar a cap mena d’acord negociat, dialogat i pactat.


El referèndum es va realitzar malgrat les múltiples accions d’entorpiment orientades a impedir el seu normal desenvolupament. Aquestes accions van culminar ahir amb una resposta desmesurada i irracional de les forces policials, pròpia d’un estat dictatorial incapaç d’aturar la voluntat d’un poble per vies democràtiques. 


I per això, la nostra Escola rebutja i condemna l’assalt violent per part de les forces policials dels col·legis electorals amb la voluntat d’impedir el vot democràtic i lliure de les persones convocades; l’ús de la violència que ha comportat un important nombre de persones ferides simplement perquè volien exercir el seu dret universal a votar.

I rebutja i condemna la manca de posicionament clar dels organismes europeus, dels països de la Comunitat Europea i de la majoria d’organismes internacionals. Davant la vulneració dels drets fonamentals i davant de l’acció desmesurada de les forces policials esperem una resposta de rebuig unànime dels organismes Internacionals i una condemna enèrgica que obligui al president del Govern d’Espanya, el senyor Mariano Rajoy, a presentar la seva dimissió immediata.


Per tot plegat, el professorat i el PAS de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, reunit el dia 2 d’octubre de 2017, acorda:


Adherir-se a l’aturada del país convocada per al proper dimarts, tres d’octubre. I
donar suport al President de la Generalitat i a totes les institucions catalanes que han defensat els drets democràtics, entre el quals el dret de vot.


Vic, a dos d’octubre de 2017
Professorat i PAS