365 days of type

 

Hem fet una activitat transversal sobre tipografia entre els alumnes de 1r d'APGI i de 2n de Gràfica digital, que ha consistit en la participació al projecte 36 Days Of Type.  
En primer lloc, l'alumnat de primer del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Disseny Gràfic (APGI), des de l'assignatura Fonaments de disseny gràfic ha ideat tres propostes cromàtiques de 4 colors.
A continuació, el grup de segon del Cicle Formatiu de Grau Superior de Disseny Gràfic Digital ha escollit quina han trobat més adequada per crear una interpretació de tècnica lliura dels 26 caràcters de l'alfabet i 10 números que s'han repartit entre tots. Aquesta tasca s'ha desenvolupat des de l'assingatura Tipografia.
El resultat mostra propostes molt diferents, però alhora mostra una coherència entre totes gràcies a l'ús de la mateixa paleta cromàtica per afavorir un aspecte de conjunt.
Més informació:  36 Days Of Type.